Într-un raport publicat de Avocatul Poporului se arată că salariul minim din România este mult sub nivelul la care ar trebui să fie pentru asigurarea unui nivel de trai decent, folosindu-se ca reper valoarea estimată a coșului minim de consum pentru 2021 – una care deși înglobează anumite creșteri de prețuri, precum cele cu utilitățile, care sunt cele mai ridicate, ar putea să crească semnificativ anul acesta. Citiți aici raportul.

Deși la nivel legislativ Parlamentul a încercat anterior să formuleze obligația Executivului de a alinia salariul minim la coșul minim de consum lunar pentru un adult singur, acest lucru nu s-a întâmplat în practică.

Avocatul Poporului nu își bazează analiza pe cifrele oficiale ale statului, ci pe un studiu finanțat de Fundația Friedrich-Ebert România, la care au lucrat cercetători de la Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii (ICCV) şi Syndex România, actualizat în toamna anului trecut.


La ora actuală, În România sunt aplicabile două salarii minime: cel general valabil, de 2.550 de lei lunar (valoare brută ce include impozit și contribuții) și cel de 3.000 de lei din sectorul construcțiilor (tot valoare brută).

În raportul publicat de Avocatul Poporului nivelul salariului minim din România este mult sub necesitățile lunare ale unei persoane. Pentru comparație este folosită noțiunea de coș minim de consum.

Concluziile sunt că valoarea unui coș minim pentru un trai decent ar trebuie să fie:

  • 2.708 lei pe lună pentru o persoană adultă singură;
  • 4.417 lei pe lună pentru o familie de doi adulți fără copii;
  • 5.993 lei pe lună pentru o familie de doi adulți și un copil;
  • 7.234 lei pe lună pentru o familie de doi adulţi şi doi copii.

Este de necontestat faptul că salariul minim brut din România în anul 2022 este insuficient pentru acoperirea nevoilor de zi cu zi al unei familii, conchide Avocatul Poporului în recentul raport.

Avocatul Poporului propune modificarea legislației în următorul fel:

  • o modificare ar fi necesară în Codul muncii, unde la art. 164 (1) să fie stipulat că salariul minim brut se actualizează periodic în funcție de modificările intervenite în elementele principale de fundamentare a acestuia;
  • stabilirea criteriilor clare și obiective pentru propunerea modificărilor la salariul minim, alături de coșul minim de consum;
  • stabilirea de către Guvern a unor majorări ale salariului minim diferențiate în funcție de studii și vechimea în muncă.