Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,8% în primul trimestru al acestui an, în scădere de la 65,8% în trimestrul anterior, iar rata şomajului a urcat la 6,1%, faţă 5,2% în trimestrul anterior, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

  • În trimestrul I 2021, rata de ocupare1 a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,9%.
  • În primul trimestru al anului 2021, populaţia activă a României era de 8132 mii persoane, din
    care, 7636 mii persoane erau ocupate şi 496 mii persoane erau şomeri.

  • Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul I al anului 2021, de 60,8%.
  • Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (70,3% faţă de 51,0% la femei) şi la persoanele din mediul
  • Urban (66,5% faţă de 54,0% în mediul rural).
  • Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,4%.


Rata şomajului în trimestrul I 2021 a fost de 6,1%.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,9 puncte procentuale (6,5% la bărbaţi faţă de 5,6% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 5,9 puncte procentuale (9,5% în mediul rural, faţă de 3,6% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (21,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Distinct de cele 7636 mii persoane ocupate, alte 720 mii persoane au lucrat în gospodăria agricolă proprie, pentru a produce bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului, acestea fiind într-una dintre următoarele situaţii:
– fie doar o mică parte a producţiei agricole obţinute este destinată vânzării,
– fie producţia agricolă obţinută este destinată exclusiv consumului propriu şi reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.

Aceste persoane, incluse în populaţia ocupată conform metodologiei anchetei utilizată până în anul 2020 (inclusiv) sunt, începând cu trimestrul I 2021, considerate persoane inactive sau în şomaj (în funcţie de îndeplinirea sau nu a celor 3 criterii utilizate în definiţia şomajului BIM).

Împreună cu persoanele ocupate, acestea alcătuiesc „populaţia productivă” al cărui număr a fost de 8356 mii persoane în trimestrul I 2021. Acest indicator este definit doar în context național și corespunde populației ocupate calculată conform definiției utilizată anterior anului 2021.

Rata populaţiei productive3 – calculată pentru grupa de vârstă 15-64 ani a fost în trimestrul I 2021 de 64,7%, iar cea pentru grupa de vârstă 20-64 ani, de 70,0%. Informaţii suplimentare: