În trimestrul IV 2020, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în scădere față de trimestrul anterior.

  • În trimestrul IV 2020, rata de ocupare1 a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,9%, cu 0,9 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa
    2020.
  • În al patrulea trimestru al anului 2020, populaţia activă a României era de 8975 mii persoane, din care 8505 mii persoane erau ocupate și 470 mii persoane erau şomeri.


Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (75,0% faţă de 56,3% la femei) şi la persoanele din mediul urban (67,7% faţă de 63,5% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,2%.

Rata şomajului în trimestrul IV 2020 a fost de 5,2%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,2 puncte procentuale (5,3% la bărbaţi faţă de 5,1% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 1,9 puncte procentuale (6,3% în mediul rural, faţă de 4,4% în mediul urban). Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (17,1%) în rândul tinerilor (15-24 ani).


Sursa: INS