A început înscrierea la grădiniţă 2021; Ce etape se parcurg și care sunt criteriile

by | 18 May 2021 | Social

Înscrierea copiilor cu vârste între trei şi şase ani la grădiniţă în anul şcolar 2021-2022 a început astăzi, cu etapa în care pot depune cererile părinţii copiilor ce frecventează deja grădiniţa respectivă, urmând ca, apoi, să fie înscrişi şi copiii nou-veniţi.

Conform unei adrese a Ministerului Educaţiei, calendarul înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2021-2022 este următorul:

 • 17 mai 2021: reînscrierea copiilor care deja frecventează respectiva grădiniţă şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2021-2022;
 • 31 mai 2021: înscrierea copiilor nou-veniţi.

Părinţii vor putea comunica grădiniţei şi prin e-mail, fax sau telefonic, datele necesare pentru a fi introduse în aplicaţia informatică specifică pentru înscrierea la grădiniţă în anul şcolar 2021-2022.

Etapa de validare a fişelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare (se depun fizic la grădiniță) se va desfăşura la momentul comunicării de către unitatea de învăţământ preşcolar, pe zile şi pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicaţie, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie. Comunicare va fi postată atât pe site-ul grădiniţei, cât şi la avizier, potrivit adresei ministerului.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de principiu, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, grupa mijlocie şi, la final, grupa mică.

În situația în care la o grădiniță se înregistrează mai multe cereri de înscriere decât locuri libere, atunci se vor aplica mai întâi criteriile generale de departajare, ce sunt folosite de toate grădinițele, și apoi, criteriile specifice de departajare, ce sunt elaborate de fiecare grădiniță în parte.

Criteriile generale de departajare sunt, potrivit ministerului, următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Mai exact, se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/ înscriere, grădinițele vor afișa la vedere, dar și posta pe site-ul propriu (dacă există) și pe cele ale inspectoratelor școlare, pe lângă orarul înscrierilor, și:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Grădiniţele private au obligaţia de a afişa şi informaţii despre statutul lor, adică dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de autoritățile din învățământ.

Conform Legii 185/2020, care a intrat în vigoare în 1 septembrie 2020, şi copiii ce au împlinit vârsta de doi ani pot fi înscrişi la grădiniţe, în limita numărului de locuri, la cererea părinţilor.

Actele necesare înscrierii copiilor la grădiniță

De principiu, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4.464/2000 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preșcolar, pentru a-și înscrie copiii la grădiniță, părinții vor trebui să prezinte următoarele acte:

 • cererea de înscriere;
 • adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);
 • copie după certificatul de naștere al copilului;
 • fișa medicală;
 • aviz epidemiologic.

Etichete:

Ultimele știri

Greșeli majore în războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina este consecința unei serii de erori strategice și de evaluare făcute de toate părțile aflate în conflict. În mod cert, dacă măcar o parte dintre aceste erori ar fi fost evitate,...

LoadingCele mai cititeTe-ar putea interesa

Loading


Loading