La 1 iulie 2022, populația rezidentă legal era de 21 943 000 persoane în scădere cu 0,5% față de 1 iulie 2021, se arată în ultimul raport al Institutului Național de Statistică. Practic, România a pierdut peste 100.000 de oameni între iulie 2021 și iulie 2022, ceea ce ar fi dimensiunea unui oraș ca Botoșani sau Satu Mare.

De asemenea, INS a avertizat că fenomenul îmbătrânirii demografice a crescut, populația cu vârsta de 65 de ani și peste depășind populația tânără de 0‐14 ani cu 672 mii persoane (3860 mii în afară de 3188 mii persoane).

Populația urbană și cea feminină sunt majoritare (56,2%, respectiv 51,2%).


La 1 iulie 2022 populaţia urbană rezidentă legal era de 12.337.000 persoane, în uşoară scădere faţă de 1 iulie 2021 (cu 0,6%). Populația feminină la 1 iulie 2022 era de 11.234.000 persoane, în scădere cu 51 mii persoane comparativ cu aceeași dată a anului trecut.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a agravat față de 1 iulie 2021, cu o creștere (de 0,2 puncte procentuale) a ponderii vârstnicilor (65 de ani și peste) și o ușoară scădere (de 0,1 puncte procentuale) a ponderii tineri (0–14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 119,3 (la 1 iulie 2021) la 121,1 persoane în vârstă la 100 de tineri (la 1 iulie 2022).

Vârsta medie a populației a fost de 42,1 ani, cu 0,1 ani mai mare decât cea de la 1 iulie 2021. Vârsta medie a fost de 42,6 ani, în creștere cu 0,2 ani față de 1 iulie 2021.

La 1 iulie 2022, cea mai mare pondere din populația totală aparține grupei de vârstă 50-54 de ani (9,0%). În ceea ce privește populația masculină, ponderea grupei de vârstă a fost de 9,2%, iar la populația feminină a fost de 8,8%.

Ponderea grupei de vârstă 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât grupa de vârstă 5-9 ani (4,8%) și decât grupa de vârstă 10-14 ani (5,1%).